Kuinka voin pelastua?

Mitä minun pitää tehdä, että minä pelastuisin? (Apt. 16:30). Tämä sama kysymys on monen mielessä tänäänkin.

Ensin mitä on pelastus? Mistä minun pitää pelastua ja miksi? Kun tulee puhe pelastumisesta, niin moni kertoo pelastuneensa vaikeista tilanteista, etenkin sodassa olleet kertoivat, kuinka he olivat pelastuneet vaikeista tilanteista aivan ihmeen avulla.

Mutta nyt kysymys sielumme pelastuksesta. Sen joutumasta iankaikkiseen tuhoon, eroon Jumalasta ja kadotukseen. Kaikki olemme matkalla sinne ilman pelastusta (Room. 3:23). Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, ”Kuka sitten voi pelastua?” Jeesus antoi heille vastauksen: "Ihmisele se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista" (Matt. 19:25,26).

Mitä minun pitää tehdä?

Pitääkö minun tehdä jotain pelastuakseni? (Apt. 16:30). Tämä kysymys heräsi vangin vartijan sisimmässä vaikean tilanteen johdosta. Omilla teoilla ei pelastuta. Ne eivät riitä Jumalan edessä.

Jumala on kuitenkin tehnyt kaiken mahdollisen meidän edestämme. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman (2. Kor 5:19). Siinä on meille ihana lupaus. Jumala tuli Jeesuksessa maailmaan. ”Sillä niin Jumala maailmaa rakasti, että antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16).  Siinä on pelastuksen ydin sanoma, se on Jeesuksessa. Hän elää tänäänkin, Hän on sama, eilen, tänään ja iankaikkisesti (Hebr. 13:8). Hän on ylösnoussut kuolleista, otettu ylös Taivaaseen ja Hän toimii kuitenkin täällä meidän keskellämme, Pyhän Hengen ja armonsa kautta.

Vangin vartija sai selvän vastauksen kysymykseensä: ”Usko, Herraan Jeesukseen!” (Apt. 16:31). On kaksi perusasiaa pelastuksemme suhteen: Jeesus ja Usko Häneen. Raamatussa on monia esimerkkejä, mitä usko sai aikaan ihmisen elämässä. Ja niitä todistuksia on myös tänä päivänä maailma täynnä; kuinka usko Jeesukseen on muuttanut ihmisten elämän. Niitä todistuksia voit myös lukea tältäkin kotisivulta.

Mitä Jeesus on tehnyt?

Jumalan taholta kaikki on valmiina. Jeesus on syntimme sovittanut Golgatan ristillä. Saamme, vaan uskossa ottaa vastaan sovituksen ja armahduksen. Kiitos jumalan!

Heikoinkin ihminen voi pelastua uskon kautta Jeesukseen. Suurinkin syntinen voi vapautua synnin kahleista, uskossa Jeesukseen.

Jeesus sanoo: ”Minä olen tullut kutsumaan syntisiä ja heitä pelastamaan” (Matt. 9:13).
Jeesus sanoo myös: ”Ihmisen Poika on tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut” (Luuk  19:10).

Tunnetko olevasi kadotettu? Oletko kadottanut yhteyden rakkaaseen Vapahtajaasi? Jeesus etsii sinua.

Tunnetko olevasi niin suuri syntinen, ettei Jumalakaan sinusta välitä? Jumala rakastaa sinua. Jeesus voi antaa syntisi anteeksi ja Hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä (1. Joh. 1:7).

Ketkä pääsevät Taivaaseen?

Ilmestys kirjassa (Raamatun viimeisessä kirjassa) kuvataan suuri joukko valkopukuisia sieluja Taivaassa (Ilm. 7:14). He eivät ole hyviä eivätkä huonoja, ei tummia eikä vaaleita, eivät rikkaita eikä köyhiä. Heille kaikille on yhteistä se, että heidät kaikki on pesty puhtaaksi synnistä Jeesuksen kalliilla verellä.

Sillä sovituksen armolla, jonka Jeesus valmisti Golgata ristillä. Sillä verellä, joka vuoti Jeesuksen haavoista ristin puulla; siinä on meille osoitettu Jumalan Rakkaus täysin riittävänä pelastukseen.

Ota vastaan Jeesus elämääsi !

Niin kuin sanoin aiemmin, kaikki on Jumalan puolelta tehty valmiiksi. Raamattu sanoo:

  • ”Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä” (Joh. 1:12).
  • Jeesus sanoo: ”Totisesti, Totisesti, joka ei synny uudesti, ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa” (Joh. 3:3). Jae 5: ”Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan”.
  • ”Sillä jos sinä tunnusta suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan” (Room. 10:9,10).
  • ”Ei yksikään joka Häneen uskoo, joudu häpeään” (Rom. 10:11). Ja, ”Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herra, [Jeesuksen], nimeä, pelastuu” (Room. 10:13).

Pelastus rukous

Jos haluat ottaa Jeesuksen vastaa omaan elämääsi ja tulla Jumalanlapseksi, niin voisimme yhdessä rukoilla vaikka näillä sanoilla:

”Jeesus, anna minun kaikki syntini anteeksi, puhdista minut kaikesta synnistä.

Herra pelasta minut, anna voima tulla Jumalan lapseksi ja syntyä uudesti Pyhässä Hengessä.

Anna minulle voimaa tunnustaa sinut Herrakseni.

Kiitos Jeesus, että teet sen. Jeesuksen nimessä.. Aamen.”

SwedishEnglishFinland